Kecskés Péter

Kecskés PéterIntermediális művész, 1972-ben született Budapesten. 1987-88 között a MOMA Film Student programjában vett részt. 1986: Kollekció-díj a Pest Megyei Színes Dia pályázaton; 1992: Első díj a Promóció '92 pályázaton, képzőművész kategóriában; 1994: Banántudományi diploma Anna Bananától, 1999, 2000: NKA alkotói támogatás. 1991-ben egyik alapítója volt az Egyesült Képeknek; 1993-95 között: alapítója és szerkesztője volt a Pendragon füzeteknek. Performanszokat 1989-93 között az Egyesült Istenek csoporttal, 1997-ben a Nemteis csoporttal váratlan helyszíneken és időpontokban, 1995-től a Vegetable Menstruum of Saturn nevű, változó összetételű, alkalmi csoportosulással ad elő. Írásai és fordításai (versek, beszélgetések, művészeti esszék és ezoterikus tanulmányok) megjelentek a Hétfő (Kossuth Lajos Tudományegyetem) c. egyetemi lapban, a Jumpban, a Kapuban, a Laza Lapokban, a Pendragon füzetekben és a Szellemképben. 2000-ben an-Nur címmel önálló verseskötete jelent meg.

Mail-Art visszatekintés


Kecskés PéterKecskés PéterKecskés PéterKecskés PéterKecskés PéterKecskés Péter

1987-88-ban kezdődött. A Vajda Lajos Stúdió Szabadiskolájában Galántai György tartott előadást a küldeményművészetről, és kiosztotta de Kooning bicikliülésének rajzát, melyet később kiegészített, átfestett-átrajzolt a társaság. Később a Galántai-féle Artpool és külföldi barátaik által szervezett különböző mail art-felhívások egyre sokasodtak, és komolyabb, gyűjteményes kiállítások formájában is realizálódtak. Erre jó példa a 2000-ben Weddelben megrendezett „Művészek Bankjegy-munkái" címmel rendezett kiállítás, melynek katalógusában megtalálhatóak Joseph Beuys, Carl André művei is. Részben ide sorolom a levél-művészettel szorosan összefüggő underground kazetta- és fanzine-terjesztést (gondolok itt a hetvenes évek COUM Transmission-ére és az abból alakult Throbbing Gristle-re, mely végig a mail artos networkkel szorosan együttműködött), melyben a United Gods által is kivettük a részünk. Külföldi és magyar kiadóink, terjesztőink /Neuzeitliche Tonkonstruktionen, Sépulkrales Katakombes, Groupuscule Vision, Második Látás/ is mailartos módon „terjeszkedtek", és akkoriban még ténylegesen sokkal nagyobb figyelem fordult ezen területek felé, és a szcéna együtt lélegzett a mainstream árnyékában. Első fanzine-ünket /E. I./ és lapunkat /Pendragon/ is tulajdonképpen mail artos módon terjesztettük. A korai kilencvenes évek az alternatív zenei és szellemi próbálkozások egyik fontos időszaka volt, bár '95-re ez a lendület elapadt. Eközben a különböző küldeményművészeti felhívásokon való részvételem rendszeressé vált. Mivel az elektrográfiát is művelem, és ez a műfaj különösen közel áll a mailartos gondolkozáshoz, ezért logikusan kapcsolódott össze ez a két terület. Az Árnyékkötőkkel és később a Magyar Elektrográfiai Társasággal is sokszor állítottam/állítok ki.
A mail art egyik továbbélése az internetes kiállítások szaporodása és az ímél-művészet (saját átiratomban e-male art) lehet, bár úgy tűnik, hogy a net kvázi-demokratikus, dematerializáló és elszemélytelenítő hatása alól kevesen tudják függetleníteni magukat. A jel-zaj-arány negatív megnövekedése a kvalitatív szemlélet elhomlyosodásához vezethet, míg a tudományos-technikai szingularitásba vetett hit egy „hipercivilizáció" lehetőségének illúziójába ringat. Kreatív szempontból lustaságra is hajlamosíthat a net renszeres használata, hiszen a „már mindent megcsináltak ezelőtt" hamis, sztereotíp gondolata uralkodik az identitásválságban lévő fiatalabb generációk egy részénél. Megváltozott a művészet helyzete, melyben a mail art már nem tudja betölteni azt a feladatát, melyet akár a késő-kádárkori, akár a nyugat-európai rendszerben betöltött. Az a különleges töltet, melyet a küldemény-áramlás jelenített meg ebben a rendszerben, mára némileg légüres térben nem olyan súlyú, mint az előző korszakban.
A mail art számomra jó terepet jelent a különféle új ötletek kipróbálására, egyszeri, megismételhetetlen, „véletlenszerű" vagy éppen konceptuális művek létrehozására. Szeretem szertelenségét, kiszámíthatatlanságát, a katalógusok, kiállítások meglepő sokszínűségét. Hozzáteszem, hogy az egész mozgalomban van egy asztrológiai levegő-dominancia, nem véletlen, hogy Galántaival egy napon belül születtünk, a tropikus Ikrekben, ahogy a net-art-ra is jellemző ez a fajta /Vízöntő-Ikrek-Levegő/ kiemeltség. Bár az „anything goes"-szemlélet felszínessé is teszi/teheti ezt a megközelítést, mégis igazi intellektuális kihívást is jelenthet a hálózat-művészettel való foglalkozás /lásd az Artpool vagy Perneczky Géza tevékenysége/. Sok esetben kifejezetten inspiratív a közös munka, mint az első példánál is; egy adott kép átfestése/átalakítása/átrajzolása izgalmas, új területekre terelheti az alkotást, mely a későbbiekben egy új munkában is visszaköszönhet.