Fazekas Balogh István

Fazekas Balogh István1952-ben született Egerben. Sárospatakon él. Tanulmányait a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán és a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte. 1973 óta számos helyen szerepelt alkotásaival (többek között: Balassagyarmat, Berettyóújfalu, Budapest, Debrecen, Derecske, Eger, Hajdúszoboszló, Kaposvár, Kecskemét, Kézdivásárhely, Kisvárda, Miskolc, Nyíregyháza, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sepsiszentgyörgy, Soest, Szeged, Tokaj, Tőketerebes). 1998-ban az V. Zempléni Nyári Tárlaton különdíjjal jutalmazták. Munkái közintézményekben is megtalálhatók: Herman Ottó Múzeum, Sárospataki Képtár, B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat. A szerző a 2007 évi, IX. Zempléni Nyári Tárlaton Sárospatak város díját kapta.

Bartók + Vasstibi


Légyott. Mégse légyott. Majd megint légyott és ismét mégse. Furcsa randevúk és randevútlanságok a Déryné-kertben, Miskolcon. Nyolc éve már. Virtuális megvalósulás és meghiúsulás. Folyamatos kettőség. Legalább kettőség. Légy és mégse légy, ott. Pány-vázat és szárnyalat. Föld és Ég. Sarkcsillag: Bartók, a kiinduló pont. B Artók, B Art Ók. Ok a képzelet-kószálásra. Már ennyi is elég lenne. Ám, van még egy társ, esetekként tár-sak. Egy +, vagy több +. Esetleg az szerzeményeik szereplői. Akár nem esetleg. Sőt. Ezzel adottak a randevúalanyok.
Itt és ott. Ott Bartókék. Nem ókék. Kékszakállú, például. Ott Bartók és a pluszok. Verdi. Puccini. Mozart. Csajkovszkij. Bellini, Donizetti, Rossini. Leoncavallo, Mascagni, Alfano, Giordano. Debussy, Gounod, Halévy, Massenet, Offenbach. Szlávok. Zseniális szerzők. Szuper zenei felhozatal! Szédületes sokirányúság. Szóval, ők ott. Itt meg én. Tá-rulkozik a világ. Kifeszül a távlat. Alkotói helyzet van. Még akkor is, ha itt más volna. Mármint, nem én, hanem bárki. Aki az ittet megéli.
De, nem ez a lényeg! Hanem a zene. No, meg a cselekmények. Abban van a spiritusz. Pil-langókisasszony. Puritánok. A csodálatos mandarin. Faust. Kékszakállú herceg vára. Anyegin. Sevillai borbély. Megsatöbbi, megsatöbbi. Hm. Nem Roger Waters. Nem King Crimson, vagy After Crying! Se nem Pat Metheny, vagy Jan Garbarek! Pedig ők se akárkik! Bennük jobban otthon volnék. Akkor, most mi lészen? Uccu! Enciklopédiák, librettók, hangzóanyagok. Felelevenítés, tájékozódás, anyaggyűjtés, ismeretszerzés, ze-nehallgatás. Bakelit. Elit. Nem empéhárom. Dús az élmény. Milyen jó szóba állni az ope-rafesztivállal. Kész épülés. Repülés.
A sava-borsa azonban még hátravan! Hiszen van a történetben még valaki. A virtuális találkák szülője. Találékony kovászember. Az operafesztivál tőle operami. Monami, bellami. Légyott-rendező. Lehetetlen alapszituációk kiötlője. Egymásnak idegen opera-figurák összeillesztője. Képtelen kapcsolatok létrehozója. Imélart-generátor. Asszociá-ció-indukátor. Rátor, kátor, kreátor.
Általa parolázhat képzetesen Bartók Verdivel, találkozhat Mozarttal és ismerkedhet meg a titokzatos Belkantóval. Továbbá: ő révén készülhet —  K. Ékszakállú szerint — rendbontásra P. Árizs és B. Artók. Cso-cso-Szán és Kékszakállú miatta hajtják el egy-mást imélileg. Akárcsak a szerelmi háromszöget formázó Diótörő, fából faragott király-fi, és a csábos Tatjána. Vagy Verizmó, aki nem megy el Kékszakállú Héttyúk várába. A nethalál előtti búcsúimél is az ő lelkén szárad.
Ő Vasstibi. Féktelen szó- és helyzetsrófoló. Imélart-bába. Hozzá oázott a sok alkotás. 8 kötetre való. Eddig. Invitálására születtek meg képepisztolaiméljeim, képiméljeim is. A lélekbirizgáló dalfeltámasztóknak szóló képes hódolat. Kékszaki üzenete Pillának. A katARTikusok. A pinkód. A Belkántó álá Figaró. A Verizmó szövegtöltelékes képimélje Kékszakállúnak. A k-ortárs. És a Judit.
Jó volt, amit Vasstibi kitalált és feltálalt. A képzelettornára serkentő szituációkat. Agy-portörlő játékokat. Vizuális kaland volt. Fantáziagyanta. Ez épp elég. Illetve, nem ég el.
Lesz kilencedik tali.